باشگاه محلی خاص اجتماع گروهی از مردم با منظور معین . محل گرد آمدن
باشگاه از دو بخش باش + گاه تشکیل شده است. باش بن مضارع از فعل باشیدن است که دلالت بربودن دارد. گاه در فارسی به معنای مکان و جایگاه است.
باشگاه یک همیاری میان دو یا چند نفر است که براساس منافع مشترک گرد هم آمده اند. یک باشگاه(Club Service)، برای مثال، به منظور انجام فعالیت های خیرخواهانه و به صورت داوطلبانه شکل گرفته است. باشگاه برای انجام فعالیت هایی مانند سرگرمی، ورزش، اجتماعی، مذهبی و سیاسی تشکیل می شود.
به طور غیر قطعی در زبان انگلیسی واژه ی کلاب در معنی گره مردم بکار برده می شود.
امروزه در اینترنت گاه برخی از وب‌گاه‌های فارسی‌زبان که به منظور گردهم‌آمدن گروهی با علاقه‌ای ویژه ساخته شده نیز نام باشگاه را بر خود می‌گذارند.خوشحالی ، خرسندی و یا شادی یک حالت روانی است که در آن فرد احساس عشق لذت خوشبختی و یا شادی می‌کند.مسائل مختلفی هچون مسائل زیستی، روان شناختی و یا دینی برای تعریف و دلیل خرسندی آورده شده‌است. دانشمندان دریافتند که شادی و خوشحالی سبب تقویت سیستم دفاعی بدن و همچنین سیستم اعصاب انسان می‌شود.
تحقیقات نشان داده‌است شادی رابطهٔ مستقیمی با مسائلی همچون روابط و تعملات اجتماعی، وضعیت فرد از نظر داشتن شریک زندگی، کار، درآمد و حتی نزدیکی به انسان‌های شاد دارد. فیلسوفان و متفکران مذهبی شادی را واژه‌ای برای یکی زندگی خوب و یا موفق و نه صرفاً یک احساس تعریف می‌کنند.
ساعت : 1:05 pm | نویسنده : admin | مطلب بعدی
Page : 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15